NVGA Academy " Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten" NVGA Academy | 25 October 2022


09:30 tot 17:00     8.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     350,00NVGA Academy "Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten"  door Ronald Markus (SVC)

Tijden: 9.30 tot 17.00 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: Leden 300 euro, niet-leden 350 euro

Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is in de volmachtbranche breed geaccepteerd als basis voor het beheersen van de risico's en de communicatie daarover met de volmachtgever(s). De volmachtbranche (gevolmachtigde agenten, volmachtgevers en accountant) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dit Werkprogramma. Vanaf 2022 is het Werkprogramma te vinden op het Volmachtplein.

Deze NVGA Academy is bedoeld voor degenen die niet in het RGA-register staan ingeschreven, maar in hun praktijk wel met het Werkprogramma te maken hebben, bijvoorbeeld omdat ze taken moeten uitvoeren.

Hoe pak je dat nu aan? Hoe werkt het dashboard eigenlijk? Wat wordt er precies van je verwacht als je een taak behandelt? Welke documenten voeg je toe (en welke niet)? Hoe doen anderen dat eigenlijk? Wat doen verzekeraars (volmachtgevers) met de informatie? Zijn er nog nieuwe inzichten naar aanleiding van ervaringen van gebruikers? Deze vragen komen tijdens de NVGA Academy aan bod.

Programma:
# Introductie Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
# De eisen die aan een volmachtbedrijf worden gesteld op basis van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten en het Accountantsprotocol.
# Het verwerken van de controlewerkzaamheden in het Dashboard Risicobeheersing op Volmachtplein.
# Werkprogramma's voor het controleren van acceptatie-, mutatie-, royement- en schadedossiers (en personeelsdossiers)
# Oefenen met controletaken in het Werkprogramma: diverse taken met elkaar doornemen, uitvoeren en bespreken. uiteraard kijken we hoe we taken hebben behandeld en leren we van elkaar.
# Wijzigingen WRV 2022 ten opzichte van WRV 2021.
# Actuele inzichten hoe om te gaan met het Werkprogramma.
# Werking Volmachtplein.
# Delen van ervaringen van auditors.
# Problemen en oplossingen.
# Je ontvangt een aantal sjablonen die je bij het werken met het WRV kunnen helpen.
# De dag wordt afgerond met een korte evaluatie.

Na de NVGA Academy:
# weet je wat het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten inhoudt
# weet je wat er bij het behandelen van taken van je verwacht wordt.
# ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
# kun je taken op de juiste manier in het dashboard op Volmachtplein verwerken en
# beschik je over een aantal sjablonen die je helpen bij het verwerken met het Werkprogramma.

Ronald Markus is actief op het gebied van Compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft en volmachtaudits. Ook inzetbaar als interim feitelijk leider.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 10 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl