De rol van de Gevolmachtigd Agent in de keten, veranderende dynamiek en kansen voor een duurzaam business model Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 18 October 2022


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     225,00De rol van de Gevolmachtigd Agent in de keten, veranderende dynamiek en kansen voor een duurzaam business model door Guido de Smidt

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 225,-

Het business model van de Gevolmachtigd Agent (GA) is al vele jaren succesvol en aantrekkelijk voor het assurantie-intermediair in Nederland, maar ook daarbuiten. Ook voor bepaalde verzekeraars is het blijkbaar aantrekkelijk om acceptatie, polis opmaak, administratie en schadebehandeling uit te besteden aan geselecteerde en gediplomeerde tussenpersonen.

Toch is er veel veranderd in het werkveld van de Gevolmachtigd Agent. Een aantal factoren heeft er toe geleid dat deze niet meer zo maar zijn eigen belang kan bepalen en dat er forse eisen worden gesteld aan financiële performance en specifieke compliance vaardigheden. Dit heeft natuurlijk vaktechnische aspecten, die door de SAR al behandeld worden in diverse andere PE-sessies voor RGA's. Daarnaast zien we, zowel aan de kant van verzekeraars als aan de kant ver het intermediair, schaalvergroting.

Voor leidinggevenden en staf bij Volmachtorganisaties is het echter minstens zo belangrijk om goed te begrijpen wat belangrijke drivers achter deze veranderingen zijn, en wat de implicaties zijn van de positie van de Gevolmachtigd Agent binnen de keten, van risicodrager (verzekeraar) tot verzekeringsnemer (eindklant).

In eerste instantie is het dus goed om te kijken naar de integrale keten, de dynamiek daarbinnen, de organisatie van het toezicht op de keten (Twin Peaks model), de invloed van Europese wetgeving en de verschillende risico's binnen de keten.

Van daaruit is het interessant om te kijken naar de risico's voor het businessmodel van de Gevolmachtigd Agent zelf. Dit heeft immers een substantiële economische waarde. Wat zijn grote risico's? Wat hebben we op de radar en wat niet? Hoe zit het met kansen en bedreigingen? Hoe positioneer je jezelf als GA naar zowel verzekeraar als de klant?

Als laatste is het goed om te kijken naar de duurzaamheid van het business model en hoe dit verder verbeterd kan worden. Waar liggen de kansen voor een win-win situatie voor alle partijen in de keten?

Deze Masterclass is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden en stafpersoneel van Volmachtorganisaties die op zoek zijn naar meer verdieping in de maatschappelijke context van de Gevolmachtigd Agent en belangrijke omgevingsfactoren.

Deze Masterclass heeft een hoog interactief karakter met veel gelegenheid voor groepsdiscussie met vakgenoten.

Guido de Smidt werkt ruim dertig jaar in de verzekeringssector en heeft ervaring in het Provinciale en het Beursbedrijf. Vanaf 2001 werkt hij voor Aon Commercial Risk Solutions in het segment Global Corporate Clients. Guido is bedrijfskundige en gecertificeerd Risk Manager Financiële Instellingen (CFA). 
Hij publiceerde recent wetenschappelijk onderzoek naar de perceptie van Cyber risico. Naast zijn werk bij Aon is hij studiecoördinator aan de VU Master Risk Management for Financial Institutions. PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl