Verzekerbaarheid bedrijfsschade - ontwikkelingen huidige markt Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 01 November 2022


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     225,00Verzekerbaarheid bedrijfsschade - ontwikkelingen huidige markt door Raymond Bothof

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 225,-

In de 'harder wordende' verzekeringsmarkt komt het vaker voor dat ondernemingen niet of niet geheel voor de volle 100% verzekerd zijn voor brandschade, waterschade, etc. Kan dit voorkomen worden? Niet in alle gevallen, maar in een aantal situaties zeker wel.
Hoe kan de verzekerbaarheid dan worden bevorderd zult u denken? De brandrisico's zijn bij de grotere ondernemingen vaak redelijk goed in kaart gebracht en de preventieve maatregelen zijn inmiddels al genomen.
Onze ervaring is dat aan bedrijfsschade niet dezelfde aandacht wordt geschonken als een de materiele verzekerde belangen, terwijl bedrijfsschade veelal de grootste verzekerde post op een polis  is. Bedrijfsschade wordt vaak op 'confectiebasis' verzekerd, terwijl er in toenemende mate ondernemingen zijn waar 'maatwerk' wellicht een betere pasvorm biedt. Denk hierbij aan een onderneming met veel internationale locaties, (interne en externe) uitwijkmogelijkheden, afnameverplichtingen of een uitgebreid productenpallet. Door na te denken over de daadwerkelijke risico's van uw klant worden zij en u volwaardige gesprekspartners in de toekomstige onderhandelingen over de voortzetting van de verzekering.
Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in hoe bedrijfsschaderisico's echt in elkaar zitten en discussiëren we over welke verzekeringsoplossingen hiervoor het meest geschikt zouden kunnen zijn. U zult worden uitgedaagd om buiten de traditionele kaders te denken in het belang van uw klant. Durft u dat aan? 

Drs. Raymond Bothof RA NIVRE-re is bedrijfsschade-expert en verbonden aan Context b.v. Hij spreekt dan ook uit ervaringen uit de eigen schaderegelingspraktijk die zowel uit de brand- als aansprakelijkheidszaken bestaat. Verder geeft hij regelmatig lezingen op het gebied van 'nieuwe' gevaren voor ondernemingen zoals Supply Chain en Cyber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 1 plek beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl