Klantbelang Centraal Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 17 October 2022


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     VNAB kennis- en ontmoetingscentrum     225,00PE sessie Klantbelang Centraal door Rien Goes

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
  
Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam

Kosten: € 225,-

Voor het onderwerp Klantbelang Centraal wordt al een aantal jaren aandacht gevraagd vanuit de toezichthouder en betrokken partijen. Vorig jaar heeft het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met de NVGA de Leidraad Klantbelang Centraal gepresenteerd.

Tijdens de workshop wordt hier ruime aandacht aan geschonken. Ook worden de eisen en aanbevelingen op het gebied van Klantbelang Centraal vanuit de IDD en de diverse documenten zoals Position Papers en Good Practice documenten besproken waar het gaat om Klantbelang. Uitvoerig zal worden ingegaan op de praktische toepassing zoals de taken KBC in het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten.

Rien Goes houdt zich bezig met het verstrekken van advies aan met name financiële dienstverleners zoals verzekeraars, bemiddelaars, volmacht bedrijven alsmede aan de toeleveranciers van deze financiële dienstverleners. 
Hij is nauw betrokken geweest bij de invulling van de nieuwe opleiding tot Gevolmachtigd Agent. 


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl