Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 21 November 2022


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     VNAB kennis- en ontmoetingscentrum     225,00Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht door Ronald Markus (SVC)

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam
Kosten: 225 euro

In deze PE-sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

# Volmacht en het Burgerlijk Wetboek BW
# Volmacht en de Wet Financieel Toezicht Wft
# Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht VSV 2021
# Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht VPV 2021
# Bijlagen bij VSV
# Relevante leidraden
# NVGA Protocollen
# Recente wijzigingen in de VSV en de poolovereenkomst

Ronald Markus is al zo'n 35 jaar werkzaam in de volmachtmarkt.  Begonnen bij een kleine huisvolmacht en later werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende volmachtbedrijven, ook op directieniveau. Sinds 2007 is hij actief voor SVC op het gebied van compliance in de financiële dienstverlening bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft- en volmachtaudits.  Ad interim als feitelijk leider inzetbaar. Daarnaast verzorgt hij voor de SAR een aantal PE-sessies voor RGA' s alsmede een praktijkgerichte cursus voor de NVGA-Academy.
 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 2 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl