RMiA, bent u klaar voor de toekomst? Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) | 06 October 2022


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     VNAB kennis- en ontmoetingscentrum     225,00RMiA, bent u klaar voor de toekomst? (Real risk & Organisational Resilience) door Guido de Smidt

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: VNAB kennis - en ontmoetingscentrum te Rotterdam
Kosten: € 225,-

De impact van internationale verwevenheid en complexiteit op het vak van de verzekeringsmakelaar
Een Masterclass over de vele gezichten van Real Risk en het belang van Organisational Resilience.

Het risicolandschap is onmiskenbaar aan het verschuiven. Internationale verwevenheid (Interconnectedness) zorgt er voor dat, wanneer er iets aan de andere kant van de wereld gebeurt, in een relatief geïsoleerd domein, wij hier de gevolgen daarvan al snel ondervinden. Zware risico's, ook wel staartrisico's genoemd, krijgen een multi-dimensioneel karakter. Zij hebben grote invloed op meerdere fronten. Binnen ons eigen vakgebied zien we dat ze vaak meerdere verzekeringslijnen triggeren, kijk bijvoorbeeld naar de vele gezichten en gevolgen van Cyber risk.

Interconnectedness genereert vooral complexiteit, het inschatten en voorspellen van oorzaak en gevolg is heel erg moeilijk geworden. Kijk maar hoe vaak vele deskundigen er bij nader inzien volkomen naast zitten. Daarom in verwevenheid feitelijk een bron van fundamentele onzekerheid en mogelijk financiele instabiliteit op micro- en macroniveau.

In 'risk management land' zien we het toenemend belang van scenario-analyse en het concept 'Organisational Resilience", dat meer steunt op eigenschappen als aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties dan op klassieke risico-mitigatie.

In deze Masterclass gaan we nader in op de volgende vragen:
- Waarom genereert verwevenheid complexiteit en wat betekent dit voor risico-inschatting?
- Wat onderscheidt 'real risk' van de normale risico's?
- Hoe kunnen we omgaan met fundamentele onzekerheid?
- Wat betekent dit voor de adviespraktijk van de verzekeringsmakelaar?

Niet alle zware risico's zijn verzekerbaar. Toch is het belangrijk dat we, als risico-adviseur, het gesprek kunnen aangaan met onze klanten over het veranderende risicolandschap. Dat begint met een goed begrip van de concepten verwevenheid en complexiteit en de gevolgen daarvan. Hiermee kunnen we onze professionaliteit verder verhogen, niet alleen richting klant, maar ook richting verzekeraar. Deze Masterclass geeft de gelegenheid voor discussie met vakgenoten over de rol van de verzekeringsmakelaar in een veranderend risicolandschap.

Guido de Smidt werkt ruim dertig jaar in de verzekeringssector en heeft ervaring in het Provinciale en het Beursbedrijf. Vanaf 2001 werkt hij voor Aon Commercial Risk Solutions in het segment Global Corporate Clients. Guido is bedrijfskundige en gecertificeerd Risk Manager Financiële Instellingen (CFA). 
Hij publiceerde recent wetenschappelijk onderzoek naar de perceptie van Cyber risico. Naast zijn werk bij Aon is hij studiecoördinator aan de VU Master Risk Management for Financial Institutions.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 8 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl