Interne audits - implementatie in de praktijk GEANNULEERD Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 18 October 2022


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     VNAB kennis- en ontmoetingscentrum     225,00Interne audits, implementatie in de praktijk door Ronald Markus (SVC Groep)

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: VNAB kennis - en ontmoetingscentrum te Rotterdam

Kosten: € 225,-


De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

- Verschillen tussen de interne en externe audits
- Beleid interne audits
- Waarom wordt er getoetst - doelbepaling
- Wat wordt er getoetst
- Door wie wordt er getoetst
- Hoe selecteer je de juiste gegevens
- PDCA-cyclus
- Verbeteringen constateren, vastleggen en beheren
- Wanneer voldoet een interne audits aan de 'eisen'
- Te gebruiken modellen voor interne audits
- NVGA Kwaliteitsnormering en interne audits

Ronald Markus is actief op het gebied van Compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft en volmachtaudits. Ook inzetbaar als interim feitelijk leider.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl