Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuiteit Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 12 October 2022


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     225,00Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuïteit door Jaap  Terhenne

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 225,-

Deze workshop staat in het teken van waarheidsvinding en de waarheid direct na een calamiteit in een bedrijf. Met de doelstelling om meer oog te hebben voor het belang van de verzekerde en de polis overeenkomst minder centraal te stellen. Dat wringt omdat voor de gedupeerde verzekerde ondernemer een snelle schaderegeling en -vergoeding van levensbelang is voor de continuïteit van het bedrijf, welke bij een grote schade op het spel staat. Het primaire doel van de NLOI is te komen tot een gelijkwaardige informatiepositie voor alle bij een schadeonderzoek betrokken partijen, waarbij feitenonderzoek een cruciale rol speelt. 
Jaap zal vooral ingaan op de praktijk van het verzekeringsonderzoek na een calamiteit. Daarbij bespreekt hij onder meer het evenwicht tussen de verzekerde en de verzekeraar in de zoektocht naar de oorzaken en omstandigheden van een schade, de zoektocht naar de waarheid en de belangrijke vraag of de waarheid wel bestaat.

Jaap Terhenne is directeur en mede-eigenaar van Nederlands Onderzoeks Instituut (NLOI). Hij heeft 30 jaar ervaring in de verzekerings- en schade-expertisewereld, onder nadere bij een grote verzekeraar, een leidend Nederlands schade expertisebureau en een toonaangevend risico- en verzekeringsadviesbedrijf.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl