Het nieuwe pensioenstelsel - stappenplan voor de OR en de rol van de adviseur Register Pensioenadviseur (RPA) | 21 November 2022


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     225,00Het nieuwe pensioenstelsel - stappenplan voor de OR en de rol van de adviseur door Hennie Gooijaers (Zuyderleven)

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: 225 euro

De regering heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen op 31 maart ingediend bij de Tweede Kamer. Streefdatum voor invoering is 1 januari 2023. Het is een wetsvoorstel, maar het geeft al wel veel richting aan de ondernemingsraad, bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Een van de centrale vragen bij die overgang is: heeft de or instemmingsrecht (artikel 27 WOR) en zo ja, welke stappen kunnen (of moeten) op korte termijn worden gezet?


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl