Effectief Contracteren Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) | 15 December 2022


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     225,00Effectief Contracteren - de totstandkoming, de inhoud en de beëindiging van commerciële contracten door Jacco Bruinsma (advocaat contractenrecht) en Remko Roosjen (advocaat contractenrecht) van Maak Advocaten

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 225,-

Dagelijks worden vele commerciële contracten gesloten. Nadat een geschil ontstaat, blijkt in de praktijk vaak dat de afspraken niet duidelijk zijn vastgelegd. Dit geldt niet alleen wanneer slechts een beknopte offerte is aanvaard, maar juist ook wanneer de afspraken zijn vastgelegd in een omvangrijk contract.

Het onderdeel "Effectief Contracteren" strekt tot doel om praktijktips te geven om tot duidelijke en heldere overeenkomsten te komen. De reden om afspraken vast te leggen ligt immers in het voorkomen van geschillen en op voorhand geven van duidelijkheid. Tijdens de bijeenkomst zal het proces doorlopen worden van de totstandkoming van een commerciële overeenkomst, wordt stilgestaan bij de inhoud van de overeenkomst met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen verzekeringen en contractuele afspraken en zal ingegaan worden op d mogelijkheden om een commerciële overeenkomst te beëindigen. Tot slot komen internationale aspecten van het sluiten van contracten en algemene actualiteiten aan bod.

Gestreefd wordt naar een interactieve bijeenkomst waarbij tevens aandacht besteed wordt aan de ervaringen van de deelnemers en uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de sessie zijn:
- Totstandkoming van overeenkomsten
           - aanbod en aanvaarding
           - vrijblijvendheid van een aanbod
           - toepasselijkheid van algemene voorwaarden
           - aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen
- Inhoud van overeenkomsten
           - wat hoort er thuis in een commerciële overeenkomst?
           - dwingend recht
           - kort en daardoor krachtig
           - wisselwerking tussen verzekeringen en contractuele bepalingen
- Einde van overeenkomsten
           - mogelijkheden om commerciële overeenkomsten op te zeggen
           - verschil tussen opzeggen , ontbinden en vernietigen van overeenkomsten
- Internationale aspecten, o.a.
            - forum en rechtskeuzes
            - waarom kiezen voor arbitrage als geschilbeslechting?
            - de rol van de reikwijdte van het Weens koopverdrag
- Algemene actualiteiten, o.a.
            - verschil tussen overmacht en onvoorziene omstandigheden
            - schaarste van grondstoffen en bijbehorende grondstofprijzencrisis
            - post-covid discussiesJacco Bruinsma is als advocaat verbintenissenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Jacco is een gedreven advocaat met veel kennis van het nationale en internationale handelsrecht.
Na een start van zijn carrière binnen de advocatuur als advocaat handelsrecht, heeft Jacco in 2014 de kans aangegrepen om bij de Koninklijke Metaalunie ondernemers binnen de maakindustrie te adviseren in uiteenlopende civielrechtelijke kwesties. Binnen deze functie heeft Jacco de nodige expertise opgedaan ter zake aansprakelijkheden, productveiligheid en de positie van maakbedrijven bij faillissementen van derden. 
In 2018 heeft Jacco de specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Mede hierdoor is Jacco in staat om ook in complexe zaken de juiste vragen te stellen en de rechtspositie snel en scherp te analyseren. Zo kan snel een praktische en heldere oplossing worden bereikt of de juiste stap worden gezet voor een succesvol vervolg.
Expertise:
- Contractenrecht
- Geschillen en Procedures
- Aansprakelijkheidsrecht

Remko Roosjen  is partner en mede-oprichter van MAAK Advocaten. Als advocaat contractenrecht focust Remko zich onder meer op (internationale) commerciële IP en IT contracten. Cliënten zetten Remko als advocaat voor contracten ook in bij het voeren van onderhandelingen of bij een (potentieel) zakelijk geschil met een business partner. Dit kan gaan over een spaak gelopen samenwerking, de beëindiging van een overeenkomst of een internationaal handelsconflict. Een belangrijk deel van zijn werk ziet daarbij op het voorbereiden en voeren van civiele procedures. Dat doet Remko voor iedere Nederlandse feitenrechter, de Nederlands Commercial Court, de Ondernemingskamer te Amsterdam of arbitrage-instituten.
Remko geniet daarnaast een sterke reputatie in het adviseren over aansprakelijkheidsvragen bij productregelgeving (CE-markering), waarbij (EU) richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen veelal een wezenlijke rol spelen.
Expertise:
- Handelsgeschillen en Procedures
- Contractenrecht
- Productregelgeving (CE-markering)


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 6 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl