Interne audits, implementatie in de praktijk Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 23 February 2023


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     230,00Interne audits, implementatie in de praktijk
Door Ronald Markus, SVC Groep

Datum: woensdag 23 augustus
Tijdstip: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Kosten: € 230,-


De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod.

 • De verschillen tussen de interne en externe audits
 • Beleid interne audits
 • Waarom wordt er getoetst - doelbepaling?
 • Wat wordt er getoetst?
 • Door wie wordt er getoetst?
 • Hoe selecteer je de juiste gegevens?
 • De PDCA-cyclus
 • Verbeteringen constateren, vastleggen en beheren
 • Wanneer voldoet een interne audits aan de 'eisen'?
 • Te gebruiken modellen voor interne audits
 • NVGA Kwaliteitsnormering en interne audits

Ronald Markus is actief op het gebied van compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft en volmachtaudits. Hij is ook inzetbaar als interim feitelijk leider.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl