Interne audits, implementatie in de praktijk Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 23 February 2023


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     230,00Interne audits, implementatie in de praktijk door Ronald Markus (SVC Groep)

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Kosten: € 230,-


De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

- Verschillen tussen de interne en externe audits
- Beleid interne audits
- Waarom wordt er getoetst - doelbepaling
- Wat wordt er getoetst
- Door wie wordt er getoetst
- Hoe selecteer je de juiste gegevens
- PDCA-cyclus
- Verbeteringen constateren, vastleggen en beheren
- Wanneer voldoet een interne audits aan de 'eisen'
- Te gebruiken modellen voor interne audits
- NVGA Kwaliteitsnormering en interne audits

Ronald Markus is actief op het gebied van Compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft en volmachtaudits. Ook inzetbaar als interim feitelijk leider.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl