Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Verdieping en actualiteiten Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 28 March 2023


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     VNAB kennis- en ontmoetingscentrum     230,00Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Verdieping en actualiteiten 2022 door Ronald Markus (SVC groep)

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum te Rotterdam
Kosten: € 230,-

Deze PE-sessie is bestemd voor RGA's die al praktijkervaring hebben met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. RGA's die geen of beperkte kennis hebben van het Werkprogramma wordt geadviseerd om (eerst) de PE sessie Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (Basis) te volgen.

Elk jaar wordt het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten aangepast. Er worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Sommige taken zijn vervallen. Bij andere taken is de frequentie aangepast. Wat wordt er in 2022 van je verwacht? Wat hebben we geleerd van de vorige jaren? Waar zitten de bottlenecks? Wat moet je vooral niet doen?

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wijzigingen WRV 2022 ten opzichte van WRV 2021
- Actuele inzichten hoe om te gaan met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
- Werking Volmachtplein
- Delen van ervaringen van auditors
- Problemen en oplossingen
- Je ontvangt een aantal sjablonen die je bij het werken met het WRV kunnen helpen

Ronald Markus is actief op het gebied van Compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft- en volmachtaudits. Ook verricht hij in voorkomende gevallen werkzaamheden als interim feitelijk leider bij volmachtbedrijven. PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl