Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de praktijk Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 12 June 2023


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     230,00Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de praktijk door Ronald Markus (SVC)

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 230,-

Bij een aantal volmachtgevers is opgehaald welke taken in de praktijk lastig blijken te zijn, taken waar zij regelmatig opmerkingen over maken richting gevolmachtigden. Deze taken gaan we gezamenlijk tijdens de workshop bespreken/ behandelen. Daarnaast kunnen de deelnemers zelf, voorafgaand aan de PE-sessie, een of twee taken aan de docent doorgeven, die dan tijdens de PE-sessie plenair worden behandeld.
Waar relevant worden de ingekomen wensen gebundeld. Eventueel worden keuzes uit de aangedragen taken gemaakt. Waar mogelijk worden bijpassende taken erbij meegenomen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een laptop meenemen met toegang tot Volmachtplein, zodat ze de input direct in het eigen WRV-dashboard kunnen verwerken.
Naast een eigen inlogcode (e-herkenning) wordt hierbij enige bekendheid van de deelnemers verwacht met de werking van het dashboard op Volmachtplein.

1 a 2 weken voor de PE-sessie ontvangt u een mail van de docent met de vraag om 1 of 2 taken door te geven die u graag behandeld wilt zien.

Ronald Markus is al zo'n 35 jaar werkzaam in de volmachtmarkt.  Begonnen bij een kleine huisvolmacht en later werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende volmachtbedrijven, ook op directieniveau. Sinds 2007 is hij actief voor SVC op het gebied van compliance in de financiële dienstverlening bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft- en volmachtaudits.  Sinds de start betrokken bij het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Daarnaast verzorgt hij voor de SAR een aantal PE-sessies voor RGA' s alsmede een praktijkgerichte cursus voor de NVGA-Academy.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 5 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl