Productveiligheid/ Product Compliance Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) | 09 March 2023


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     230,00Productveiligheid/ Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie door Martin Kruger (advocaat Product Compliance) en Max Schwillens (advocaat Product Compliance) van Maak Advocaten

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 230,-

Het Europese systeem van productveiligheid en Product Compliance omvat wettelijke regels, zodat producten binnen de interne markt veilig en conform in de handel kunnen worden gebracht en vrij kunnen worden verhandeld. Daardoor zijn deze wettelijke regels essentieel voor het functioneren van de interne markt.

Het seminar "Productveiligheid / Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie"  zal inzicht geven in de fundamentele vraagstukken op het gebied van productveiligheid / Product Compliance en verband leggen met (product)aansprakelijkheid. 
Tijdens het seminar zullen de verschillende formele en materiele vereisten voor het veilig in de handel brengen van producten worden besproken en de positie met de daarbij behorende verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers worden toegelicht. De sprekers gaan daarnaast ook in op het systeem van markttoezicht en de mogelijk vereiste acties bij gebrekkige producten zoals Product Recalls.

Het seminar zal interactief zijn waarbij ruim de gelegenheid wordt geboden voor vragen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens het seminar zijn:
- De Europese wetgeving voor algemene productveiligheid en wetgeving voor specifieke productgroepen
- Het Europese systeem van de interne markt en CE-markering
- Welke spelers in de keten kent de wetgeving?
- Wat zijn de posities en verplichtingen van de spelers in de keten onder productwetgeving?
- Een overzicht over de formele en materiele vereisten voor producten onder de productwetgeving
- Wat wordt verstaan onder het in verkeer brengen van producten?
- Wanneer is een product gebrekkig?
- De Europese wetgeving voor productaansprakelijkheid
- Wat wordt verstaan onder productaansprakelijkheid?
- Welke schade valt onder productaansprakelijkheid?
- Een overzicht over het systeem van markttoezicht en handhaving
- Product Recall

Martin Krüger is partner en mede-oprichter van MAAK Advocaten. Martin is advocaat aansprakelijkheidsrecht en is expert (EU) product regelgeving (CE-markering) en adviseert en procedeert over uiteenlopende aansprakelijkheidsvraagstukken en handelsverschillen binnen de maakindustrie. Hij beschikt over een diepgewortelde kennis van productspecifieke Europese richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen. Hij adviseert o.a. regelmatig over de juridische thema's rondom machines, productielijnen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en elektronische apparatuur.
Martin wordt verder door cliënten benaderd voor internationale samenwerkingen of koopcontracten. Door zijn Duitse afkomst (Heidelberg), heeft Martin een bijzondere aandacht voor de zakelijke betrekkingen tussen Nederlandse organisaties en partijen uit de DACH-landen ((Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).
Expertise: 
- Geschillen en Procedures
- Productregelgeving (CE-markering)
- Contractenrecht

Max Schwillens is als advocaat overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht aan MAAK Advocaten verbonden. Max focust zich op de sector maakindustrie en houdt zich onder meer bezig met de advisering over zakelijke contracten in de industrie, de advisering over productregelgeving (CE-markering) en aanverwante vragen over aansprakelijkheid. 
Voor zijn Nederlandse en internationale clienten voert Max ook civiele procedures wanneer het belang van de zaak dat vergt. Hij voert deze procedures voor de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Wanneer er een spoedeisend belang bestaat bij een situatie, start Max ook kort geding procedures op bij de voorzieningenrechter. Voor verzekeraars en verzekerden geeft Max ook second opinion af op het terrein van de productregelgeving. Naast het civiele recht treedt Max ook op voor partijen die een geschil hebben met de toezichthouder. zoals bijvoorbeeld de ILT en de inspectie SZW. Wanneer er een last onder dwangsom wordt opgelegd, boetes of een organisatie zelfs buiten bedrijf wordt gesteld, ondersteunt Max organisaties richting de toezichthoudende instantie.
Expertise: 
- Geschillen en Procedures
- Productregelgeving (CE-markering)
- Contractenrecht


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 1 plek beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl