UvA Masterclass Uitleg van verzekeringsvoorwaarden Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) | 30 October 2023


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     275,00



UvA Masterclass Uitleg van verzekeringsvoorwaarden door Priscilla van Haastrecht- van Kuilenburg

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Oud London te Zeist
Kosten: € 275,-

Op een verzekering zijn voorwaarden van toepassing. Wat als deze voorwaarden niet duidelijk of zelfs onbegrijpelijk zijn?

Deze vraag komt tijdens deze workshop aan de orde. allereerst zal worden bekeken op welke wijze verzekeringsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal arresten van de Hoge Raad, denk aan het Haviltex-arrest, het polygram arrest, chub en Meyereurope/ PontMeyer. Ook zal worden stilgestaan bij het twee fasen uitlegmodel.

Verder zullen de begrippen primaire dekkingsbepaling en kernbeding aan de orde komen en zal worden bekeken  waarom dit onderscheid van belang is voor de toetst of er sprake is van een onredelijk bezwarend beding (ex artikel 6:233 aanhef en onder a BVV).

Docent
Priscilla van Haastrecht - van Kuilenburg werkt al ruim elf jaar bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Tot eind vorig jaar behandelde ze daar als secretaris van de Geschillencommissie klachten op het gebied van het verzekeringsrecht. Sinds begin dit jaar schrijft ze als wetenschappelijk medewerker adviezen en notities voor de Commissie van Beroep over zowel financieel rechtelijke als verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Ook is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Open Universiteit, waar ze eind september 2023 zal promoveren op haar proefschrift "Knelpunten in het levensverzekeringsrecht".  Priscilla is daarnaast docent verzekeringsrecht voor de Executive Master Insurance and Risk aan de UvA.



 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!








Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl