UvA Masterclass (Tussentijdse) opzegging van de verzekeringsovereenkomst en premiebetaling in het verzekeringsrecht Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 21 November 2023


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     275,00UvA Masterclass (Tussentijdse) opzegging van de verzekeringsovereenkomst en premiebetaling in het verzekeringsrecht door Priscilla van Haastrecht- van Kuilenburg

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Oud London te Zeist
Kosten: € 275,-

Gedurende de looptijd van de verzekering zegt de verzekeraar de verzekering op. Mag de verzekeraar de verzekering zomaar opzeggen? Of is hij hier alleen in bepaalde omstandigheden toe gerechtigd? En mag een verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst opzeggen? Of moet de verzekeringnemer aan bepaalde eisen voldoen? Zomaar wat vragen die tijdens deze masterclass zullen worden besproken.

Na (tussentijdse) opzegging van der verzekeringsovereenkomst zal premiebetaling in het verzekeringsrecht worden besproken. In dat kader zullen o.a. de gevolgen voor de verzekeringsovereenkomst indien de premie niet wordt betaald aan de orde komen en zal worden bekeken aan welke voorwaarden de verzekeraar moet doen wil hij deze gevolgen rechtsgeldig kunnen inroepen.

Docent
Priscilla van Haastrecht - van Kuilenburg werkt al ruim elf jaar bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Tot eind vorig jaar behandelde ze daar als secretaris van de Geschillencommissie klachten op het gebied van het verzekeringsrecht. Sinds begin dit jaar schrijft ze als wetenschappelijk medewerker adviezen en notities voor de Commissie van Beroep over zowel financieel rechtelijke als verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Ook is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Open Universiteit, waar ze eind september 2023 zal promoveren op haar proefschrift "Knelpunten in het levensverzekeringsrecht".  Priscilla is daarnaast docent verzekeringsrecht voor de Executive Master Insurance and Risk aan de UvA.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl