Welke wijzigingen brengt het Pensioenakkoord 2019 voor lijfrentes met zich mee? Register Pensioenadviseur (RPA) | 10 October 2023


15:45 tot 20:00     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     230,00Welke wijzigingen brengt het Pensioenakkoord 2019 voor lijfrentes met zich mee? door Erik van Toledo

Tijden: 15.45 tot 20.00 uur
Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Oud London te Zeist
Kosten: € 230,-

Op 5 juni 2019 is het Pensioenakkoord gesloten. Dit principe-akkoord leidt tot flink wat wijzigingen op het gebied van onder andere werknemerspensioenen en lijfrenten. De uitwerking van dit Pensioenakkoord vindt plaats in diverse wetten, waaronder de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, de Wet herziening bedrag ineens en de Wet toekomst pensioenen.

De Wet toekomst pensioenen vormt op dit moment het sluitstuk van deze gehele herzieningsoperatie en is ook het meest relevante onderdeel daarvan. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2023 is daarmee gehaald. Het overgrote gedeelte van de betreffende wetgeving, inclusief de bijbehorende lagere regelgeving, wordt per die datum ingevoerd. Diverse bepalingen hebben echter terugwerkende kracht en andere bepalingen hebben een uitgestelde inwerkingtredingsdatum. Tijdens de workshop worden al die verschillende data van inwerkingtreding per lijfrentemaatregel geduid.

Met het Pensioenakkoord 2019 wordt het Nederlandse pensioenstelsel herzien. Dit brengt ook veel wijzigingen in fiscale regels met zich mee, niet alleen op het gebied van werknemerspensioenen, maar ook op het terrein van lijfrenten. De Wet toekomst pensioenen strekt onder andere tot het zo veel mogelijk uniformeren van de regels voor opbouw van een oudedagsvoorziening.

Al met al wordt het lijfrenteregime met de inwerkingtreding van alle voorgestelde fiscaal-verruimende maatregelen niet alleen aantrekkelijker voor werknemers, maar ook voor resultaatgenieters en andere niet in loondienst werkzame personen. Gaat de lijfrente het aan populariteit winnen van pensioenen? Laat uw gedachten daarover eens gaan?

Tijdens de workshop wordt u meegenomen in alle wijzigingen die genoemde wet(svoors)t(ell)en met zich meebrengen op het fiscale terrein van lijfrenten. Daarnaast zullen overige actualiteiten inzake lijfrenten de revue passeren.

Erik van Toledo, beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en meer dan 20 jaar lid van de Kennisgroep Vezekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst. Individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) en ontslagstemrechten vormen zijn fiscaal-technische specialisme. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Ook is hij betrokken bij het schrijven van vakstudies van Sdu en NL Fiscaal. 


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl