De Gevolmachtigd Agent en Risicomanagement Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 27 June 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Fletcher Hotel-Restaurant Wings Rotterdam     235,00De Gevolmachtigd Agent en Risicomanagement

Docent: Wim van de Weg, SVC Groep

Tijdstip: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: 
Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam te Rotterdam
Kosten: € 235,-


Voor volmachtgevers is het belangrijk om te weten welke risico's haar gevolmachtigden lopen en welke beheersingsmaatregelen er door het volmachtbedrijf zijn getroffen. De DND verwacht van verzekeraars dat zij jaarlijks een Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) uitvoeren. De risico's verbonden aan het uitbesteden van werkzaamheden (volmacht verlening) zijn hier een onderdeel van. 

Van de gevolmachtigde agent wordt verwacht dat er in het kader van de aan hem uitbestede werkzaamheden adequaat risicomanagementbeleid is geformuleerd, de risico's zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld en waar nodig worden beheersmaatregelen getroffen.


In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- De theoretische achtergrond van risicomanagement.
- Vaststelling risicodoelstellingen van een volmachtbedrijf.
- Opzetten control risk self assessment (CRSA).
- Identificeren, inschatten en beoordelen van risico's.
- Het risicomanagementbeleid en een plan van aanpak met actiepunten voor het invoeren en monitoren van beheersingsmaatregelen.
- Aan de hand van een praktische casus hoe risico's binnen uw eigen onderneming kunnen worden beheerst.
- Taak Oj-6 Risicomanagement (Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten)

Wim van de Weg
Het verzekeringsvak is Wim met de paplepel ingegeven. Door zijn ervaring in het familiebedrijf (vanaf 1983), in diverse managementfuncties en als directeur en mede-eigenaar van een assurantiekantoor en volmachbedrijf spreekt hij de taal van de ondernemer en (h)erkent zijn problematiek.
Door de combinatie van een bedrijfskundige achtergrond (Ing.), diverse assurantieopleidingen (assurantie A, SEH, branche varia, branche leven, M&S en GA) en opleidingen op het gebied van risicomanagement (CRMA), operational auditing (CIA) en compliance (CCP) is hij een waardevolle sparingpartner en probleemoplosser voor een ondernemer in de financiële dienstverlening. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt Wim trainingen voor gevolmachtigde agenten op het gebied van risicomanagement en interne audits.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl