Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 19 June 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     235,00Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht door Ronald Markus (SVC)

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Oud London te Zeist
Kosten: € 235,-

In deze PE-sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

# Volmacht en het Burgerlijk Wetboek BW
# Volmacht en de Wet Financieel Toezicht Wft
# Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht VSV 2023
# Recente wijzigingen in de VSV
# Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht VPV 2023
# Recente wijzigingen in de VPV
# Bijlagen bij VSV
# Relevante leidraden
# NVGA Protocollen


Ronald Markus is al zo'n 35 jaar werkzaam in de volmachtmarkt.  Begonnen bij een kleine huisvolmacht en later werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende volmachtbedrijven, ook op directieniveau. Sinds 2007 is hij actief voor SVC op het gebied van compliance in de financiële dienstverlening bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft- en volmachtaudits.  Ad interim als feitelijk leider inzetbaar. Daarnaast verzorgt hij voor de SAR een aantal PE-sessies voor RGA' s alsmede een praktijkgerichte cursus voor de NVGA-Academy.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl