Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering Module I Fiscaal en juridisch kader Register Pensioenadviseur (RPA) | 04 June 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     235,00Algemeen
In samenwerking met Allianz zijn er een drietal modules ontwikkeld over expiratie en pensionering. In deze sessies komen niet alleen marktontwikkelingen en doelgroep specificaties aan bod, maar ook mogelijke oplossingen. De doelstelling van de bijeenkomsten is om uw kennis en vakbekwaamheid nog meer te versterken, praktische handvatten aan te reiken en met elkaar in gesprek te gaan over actuele marktsituaties en -ontwikkelingen. 

Waarom deze modules?
Het pensioenakkoord resulteert erin dat de DC-regeling de norm wordt. Dit brengt naar verwachting een verschuiving met zich van vooral advisering aan de werkgever naar steeds meer advisering aan de deelnemer. Het belangrijkste life event van een deelnemer is met pensioen gaan en het overlijden van een partner of een deelnemer. Pensioneren is een aparte discipline binnen het pensioenvak die zeker met de komst van variabel pensioen en de lumpsum opname vraagt om een goede theoretische basis.
Het RPA biedt, in samenwerking met Allianz, een drietal modules aan:
Fiscaal en Juridisch kader;
Producttechniek en Actuarieel inzicht; en
Advisering en casuïstiek.

Module I    Fiscaal en Juridisch kader 
In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- Relevant kader Pensioenwet en Wet op de Loonbelasting;
- Wet verbeterde premieregeling;
- Wet toekomst pensioenen;
- Pensioneren in het buitenland;
- Wet bedrag ineens.

Gert Bos was na zijn studie notarieel recht en fiscaal recht eerst actief als belastingadviseur en sinds 1996 werkzaam binnen de financiële sector (Van Nierop Assuradeuren en Aegon). Sinds 2005 is hij zelfstandige pensioenadviseur. Hij was betrokken bij het wetsontwerp variabel pensioen in 2016 en is eigenaar van Fontein en Jacobson, een allround adviesbureau voor f


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl