Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Verdieping en actualiteiten 2024 Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 03 June 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Hotel & Conferentiecentrum Oud London     235,00Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Verdieping en actualiteiten 2024 door Ronald Markus (SVC groep)

Tijden: 12.00 tot 15.30 uur
Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Oud London te Zeist
Kosten: € 235,-

Deze PE-sessie is bestemd voor RGA's die al praktijkervaring hebben met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. RGA's die geen of beperkte kennis hebben van het Werkprogramma wordt geadviseerd om (eerst) de PE sessie Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (Basis) te volgen.

Elk jaar wordt het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten aangepast. Er worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Sommige taken zijn vervallen. Taken zijn inhoudelijk gewijzigd. Bij andere taken is de frequentie aangepast. Wat wordt er in 2024 van je verwacht? Wat hebben we geleerd van de vorige jaren? Waar zitten de bottlenecks? Wat moet je vooral niet doen?

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wijzigingen WRV 2024 ten opzichte van WRV 2023
- Actuele inzichten hoe om te gaan met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
- 3D model WRV
- Delen van ervaringen van auditors
- Problemen en oplossingen
- Je ontvangt een aantal sjablonen die je bij het werken met het WRV kunnen helpen

Ronald Markus is actief op het gebied van Compliance in de financiële dienstverlening in de brede zin van het woord: bij verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. Enerzijds aan de advieskant en anderzijds met Wft- en volmachtaudits. Ook verricht hij in voorkomende gevallen werkzaamheden als interim feitelijk leider bij volmachtbedrijven. Sinds 2018 is hij actief voor de SAR bij het verzorgen van PE sessies voor RGA's. PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 1 plek beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl