Uitbesteding door de Gevolmachtigd Agent Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 19 September 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Fletcher Hotel-Restaurant Oud London     235,00Uitbesteding door de Gevolmachtigde Agent door Wim van de Weg, SVC Groep

Voor een goed begrip van de stof is het gewenst dat de deelnemers bekend zijn met de dagelijkse werkzaamheden van de GA en met de inhoud van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten.

Een belangrijk deel van de productie van Nederlandse verzekeraars wordt afgezet via het volmachtkanaal. als een verzekeraar gebruik maakt van gevolmachtigde agenten dan is er sprake van een vergaande vorm van uitbesteding. Er worden dan kritieke dan wel belangrijke processen uitbesteed. Bij uitbesteding aan het volmachtkanaal worden primaire verzekeringsprocessen uitbesteed, te denken valt aan klantacceptatie, premie-inning en claimbehandeling. In die gevallen is dus sprake van uitbesteding in de zin van Solvency II (SII).

DNB heeft in augustus 2019 de good practice 'Beheersing volmachten schadeverzekeraars' gepubliceerd. Deze good practice bevat een overzicht van relevante wet- en regelgeving betreffende Beheersing van volmachten door schadeverzekeraars. Ook worden voorbeelden gegeven in de vorm van good practices, over hoe een verzekeraar invulling kan geven aan deze regelgeving.

Indien een gevolmachtigde agent zelf kritieke of belangrijke functies of werkzaamheden weer uitbesteedt, is er sprake van onderuitbesteding. Denk hierbij aan Platform as a Service en infrastructuur as a Service toepassingen (server buiten de deur) en externe toepassingen op het gebied van Straight Through Processing (STP) bij acceptatie en schadebehandeling.

Volgens de good practices staat een verzekeraar onderuitbesteding van primaire processen (onder andere klantacceptatie en schadeafhandeling) in beginsel niet toe.

Tijdens deze workshop wordt verkend in hoeverre er in de volmachtketen sprake is van onderuitbesteding. Daarnaast krijgt u praktische handvatten over hoe een gevolmachtigd agent de risico's die verbonden zijn aan onderuitbesteding op een adequate wijze kan beheersen.


Wim van de Weg
Het verzekeringsvak is Wim met de paplepel ingegeven. Door zijn ervaring in het familiebedrijf (vanaf 1983).  In diverse managementfuncties en als directeur en mede-eigenaar van een assurantiekantoor en spreekt hij de taal van de ondernemer en (H)erkent zijn problematiek.
Door de combinatie van een bedrijfskundige achtergrond (Ing.), diverse assurantieopleidingen (Assurantie A, SEH, branche varia, branche leven, M&S en GA) en opleidingen op het gebied van auditing (CIA) en compliance (CCP)  is hij een waardevolle sparringpartner en probleemoplosser voor een ondernemer in de financiële dienstverlening. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt Wim trainingen voor gevolmachtigd agenten op het gebied van risicomanagement en (interne) audits. PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 13 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl