DORA (weerbaar tegen cyberdreiging) Register Gevolmachtigd Agent (RGA) | 13 November 2024


12:00 tot 15:30     4.0 PE Punten     Fletcher Hotel-Restaurant Wings Rotterdam     235,00DORA (weerbaar tegen cyberdreigingen) door Wim van der Weg, SVC

Waarschijnlijk heeft u er al wel eens van gehoord de Digital Operational Resilience Act (DORA).De Europese verordening die als doel heeft dat financiële organisaties hun IT-risico's beter gaan beheersen en daardoor weerbaarder worden tegen cyberdreigingen.

Maar in hoeverre deze Europese verordening op een bemiddelaar, adviseur of gevolmachtigde agent van toepassing is, en wat er dan van deze financieel dienstverleners verwacht wordt, dat is minder bekend.

Toezichthouder zoals de AFM en DNB publiceren met enige regelmaat documenten waarmee ondernemingen worden ondersteund in hun voorbereiding op DORA. Denk hierbij onder andere aan de DORA-updates van de AFM en de Good Practice Informatiebeveiliging van de DNB.

Tijdens deze workshop verkennen we gezamenlijk de3 verplichtingen van DORA. Onderwerpen die voorbij kunnen komen zijn:
# Managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS)
# Context en belanghebbenden
# Governance en organisatie
# Bedrijfscontinuiteitsplan
# Third party risk/ ketenveiligheid (IT-uitbesteding)
# Risk management
# Tersten van de weerbaarheid
# Training en bewustzijn (awareness-programma's)

Omdat de DORA  workshop nieuw is in het aanbod voor Permanente Educatie van de SAR, zal de inhoud van de workshop aangepast worden aan voortschrijdende inzichten die tijdens de bijeenkomsten worden opgedaan en aan nieuwe DORA-updates van de AFM.

Over de docent: Wim van de Weg

Het verzekeringsvak is Wim van de Weg (SVC Groep) met de paplepel ingegeven. Door zijn ervaring in het familiebedrijf (sinds 1983), in diverse managementfuncties en als directeur en mede-eigenaar van een assurantiekantoor en volmachtbedrijf spreekt hij de taal van de ondernemer en (h)erkent zijn problematiek. 

Door de combinatie van een bedrijfskundige achtergrond (Ing.), diverse assurantieopleidingen (assurantie A, SEH, branche varia, branche leven, M&S en GA) en opleidingen op het gebied van auditing en compliance (CCP) is hij een waardevolle sparringpartner en probleemoplosser voor een ondernemer in de financiële dienstverlening. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt Van de Weg trainingen voor gevolmachtigde agenten op het gebied van risicomanagement en interne audits. PE-Sessie overzicht

Inschrijven?

Helaas, inschrijven voor deze sessie is niet meer mogelijk!
Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl