Het SAR aanbod voor Permanente Educatie
PE-Sessies, Masterclasses en Congressen


Filter  RPA  RMiA  RGA  NVGA Academy  SAR Academy  Alles tonenVol

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
12-06-2023

Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de praktijk
12-06-2023

AVG en UAVG
13-06-2023

Vol

De Stichting Salvage, asbest en zonnepanelenproblematiek
15-06-2023

Vol

Programma Uniforme Inrichting
15-06-2023

Bijna vol!

Interne audits, implementatie in de praktijk
15-06-2023

Vol

Cyber
15-06-2023

Vol

A-Actualiteiten
19-06-2023

Bijna vol!

AVG en UAVG
19-06-2023

Vol

Actualiteiten GA
21-06-2023

Vol

IT-risico's en informatiebeveiliging
21-06-2023

Vol

A-Actualiteiten
26-06-2023

Vol

Informed Data Driven Insurance
27-06-2023

Vol

Informed Data Driven Insurance
27-06-2023

Bijna vol!

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
28-06-2023

Het oplossen van zakelijke kwesties en conflicten in de co-assurantiemarkt
28-06-2023

Vol

Product Oversight Governance (POG) - Basis
28-06-2023

Vol

Actualiteiten GA
28-06-2023

Vol

AVG en UAVG
28-06-2023

Bijna vol!

UvA Masterclass Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI
23-08-2023

Vol

UvA Masterclass Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI
23-08-2023

Bijna vol!

Interne audits, implementatie in de praktijk
23-08-2023

Product Oversight Governance (POG) - Basis
28-08-2023

Bijna vol!

Cyber
28-08-2023

UvA Masterclass Integriteit
31-08-2023

Informed Data Driven Insurance Module 1
31-08-2023

UvA Masterclass Integriteit
31-08-2023

Bijna vol!

Informed Data Driven Insurance Module 1
31-08-2023

Vol

IT-risico's en informatiebeveiliging
06-09-2023

Vol

Actualiteiten GA
06-09-2023

Informed Data Driven Insurance - Module 2
11-09-2023

UvA Masterclass Risicocultuur
11-09-2023

UvA Masterclass Risicocultuur
11-09-2023

Informed Data Drivcen Insurance Module 2
11-09-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module II Producttechniek en Actuarieel inzicht
19-09-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module I Fiscaal en Juridisch kader
19-09-2023

Bijna vol!

Programma Uniforme Inrichting
21-09-2023

Vol

Samenwerkingsovereenkomst en poolovereenkomst in de praktijk
21-09-2023

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Basis
25-09-2023

Vol

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
25-09-2023

Bijna vol!

Informed Data Driven Insurance - Module 1 en 2
26-09-2023

Bijna vol!

Informed Data Driven Insurance - Module 1 en 2
26-09-2023

Vol

A-Actualiteiten
27-09-2023

Vol

UvA Masterclass Operationeel Risico Management
28-09-2023

Vol

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
28-09-2023

Vol

UvA Masterclass Operationeel Risico Management
28-09-2023

Interne audits, implementatie in de praktijk
02-10-2023

Vol

A-Actualiteiten
02-10-2023

Vol

Actualiteiten GA
04-10-2023

Bijna vol!

Product Oversight Governance (POG) - Basis
04-10-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
04-10-2023

Programma Uniforme Inrichting
05-10-2023

IT-risico's en informatiebeveiliging
05-10-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
09-10-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module III Advisering en casuïstiek
10-10-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
11-10-2023

UvA Masterclass Integriteit
12-10-2023

Informed Data Driven Insurance Module 1
12-10-2023

Informed Data Driven Insurance Module 1
12-10-2023

UvA Masterclass Integriteit
12-10-2023

AVG en UAVG
19-10-2023

Samenwerkingsovereenkomst en poolovereenkomst in de praktijk
19-10-2023

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
24-10-2023

Actuele wet- en regelgeving Pensioen
24-10-2023

UvA Masterclass Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI (artificial intelligence/kunstmatige intelligentie)
30-10-2023

UvA Masterclass Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI (artificial intelligence/kunstmatige intelligentie)
30-10-2023

A-Actualiteiten
30-10-2023

Vol

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
31-10-2023

Vol

Cyber
31-10-2023

Vol

Actualiteiten GA
01-11-2023

Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten - Verdieping en actualiteiten 2022
01-11-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
01-11-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module I Fiscaal en Juridisch kader
02-11-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module II Producttechniek en Actuarieel inzicht
02-11-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
08-11-2023

A-Actualiteiten
14-11-2023

UvA Masterclass Operationeel Risico Management
14-11-2023

UvA Masterclass Operationeel Risico Management
14-11-2023

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
15-11-2023

AVG en UAVG
15-11-2023

Vol

Cyber
16-11-2023

Samenwerkingsovereenkomst en poolovereenkomst in de praktijk
16-11-2023

Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module III Advisering en Causuïstiek
21-11-2023

Programma Uniforme Inrichting
22-11-2023

Product Oversight Governance (POG) - Diepgang
22-11-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
22-11-2023

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
30-11-2023

UvA Masterclass Risicocultuur
30-11-2023

Bijna vol!

UvA Masterclass Risicocultuur
30-11-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
04-12-2023

Online PE sessie A-Actualiteiten 2023
13-12-2023

Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl