Het SAR aanbod voor Permanente Educatie
PE-Sessies, Masterclasses en Congressen


Filter  RPA  RMiA  RGA  NVGA Academy  SAR Academy  Alles tonenOnline PE sessie A-Actualiteiten 2022
05-10-2022

Vaardigheidstraining "Online adviseren"
06-10-2022

RMiA, bent u klaar voor de toekomst?
06-10-2022

Informed Data Driven Insurance
11-10-2022

Vol

SAR Academy "Aansprakelijkheid en het verhalen van schade" GEANNULEERD
11-10-2022

Informed Data Driven Insurance
11-10-2022

Vol

Innovatie en preventie in de energietransitie GEANNULEERD
11-10-2022

Vol

Aansprakelijkheid en het verhalen van schade GEANNULEERD
11-10-2022

Vol

Innovatie en preventie in de energietransitie GEANNULEERD
11-10-2022

Aansprakelijkheid en het verhalen van schade GEANNULEERD
11-10-2022

Vol

SAR Academy "Innovatie en preventie in de energietransitie" GEANNULEERD
11-10-2022

Vol

Competenties & Vaardigheden Overgangsregeling RAiA
11-10-2022

Vol

SAR Academy "Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuïteit"
12-10-2022

Vol

Stichting Salvage, asbest en zonnepanelenproblematiek
12-10-2022

Vol

Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuiteit
12-10-2022

Vol

Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuïteit
12-10-2022

Bijna vol!

Stichting Salvage, asbest en zonnepanelenproblematiek
12-10-2022

SAR Academy "Stichting Salvage, Asbest en zonnepanelenproblematiek"
12-10-2022

SAR Academy "Klimaatrisico's"
13-10-2022

Bijna vol!

UvA Academy 'Klimaatrisico's'
13-10-2022

Onderhandelen in de co=assurantiemarkt GEANNULEERD
13-10-2022

Onderhandelen in de co-assurantiemarkt GEANNULEERD
13-10-2022

Vol

IT-risico's en informatiebeveiliging
17-10-2022

Vol

Product Oversight en Governance (POG) - Diepgang
17-10-2022

Vol

Klantbelang Centraal
17-10-2022

Bijna vol!

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
17-10-2022

Online PE sessie A-Actualiteiten 2022
17-10-2022

Vol

Interne audits - implementatie in de praktijk
18-10-2022

Vol

Programma Uniforme Inrichting
18-10-2022

Vol

Productveiligheid/ Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie
18-10-2022

Vol

De rol van de Gevolmachtigd Agent in de keten, veranderende dynamiek en kansen voor een duurzaam business model
18-10-2022

Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI
20-10-2022

Vol

Jurisprudentie - actualiteiten Verzekeringsrecht
20-10-2022

Vol

Actualiteiten GA
20-10-2022

Onderhandelen in de co-assurantiemarkt
24-10-2022

Drie jaar AVG boetes: wat zijn de lessons learned?
24-10-2022

NVGA Academy 'Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten '
25-10-2022

NVGA Academy " Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten"
25-10-2022

Pensioen en Arbeidsongeschiktheid
27-10-2022

Productveiligheid/ Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie
27-10-2022

Onderhandelen in de co-assurantiemarkt
27-10-2022

Intercollegiaal overleg over de Wet Toekomst Pensioenen en onze rol als adviseur
27-10-2022

NVGA Academy 'Pruduct Oversight & Governance (POG)
31-10-2022

NVGA Academy "Product Oversight & Governance (POG)
31-10-2022

Vol

Verzekerbaarheid bedrijfsschade - ontwikkelingen huidige markt
01-11-2022

Bijna vol!

Online PE sessie A-Actualiteiten 2022
01-11-2022

SAR Academy "Verzekerbaarheid bedrijfsschade - ontwikkelingen huidige markt"
01-11-2022

Drie jaar AVGboetes, wat zijn de lessons learned?
07-11-2022

Vol

Productveiligheid / Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie
07-11-2022

Competenties & Vaardigheden Overgangsregeling RAiA
07-11-2022

Competenties & Vaardigheden Overgangsregeling RAiA
08-11-2022

Vol

Jurisprudentie - actualiteiten Verzekeringsrecht
10-11-2022

Online PE sessie A-Actualiteiten 2022
10-11-2022

IT-risico's en informatiebeveiliging
10-11-2022

Bijna vol!

Product Oversight en Governance (POG) - Diepgang
10-11-2022

Bijna vol!

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
10-11-2022

Vol

NVGA Academy Klantbelang Centraal
10-11-2022

Vol

Fraude
15-11-2022

Vol

A-Actualiteiten
15-11-2022

Bijna vol!

Effectief contracteren
17-11-2022

Onderhandelen in de co-assurantiemarkt
17-11-2022

Het nieuwe pensioenstelsel - stappenplan voor de OR en de rol van de adviseur
21-11-2022

Actuele wet- en regelgeving pensioen
21-11-2022

Online PE sessie A-Actualiteiten 2022
21-11-2022

NVGA Academy "Informatiebeveiliging en AVG (incl. IT-leidraad)
21-11-2022

Vol

Informed Data Driven Insurance
22-11-2022

Vol

Informed Data Driven Insurance
22-11-2022

Samenwerkingsovereenkomst en poolovereenkomst in de praktijk
23-11-2022

AVG en UAVG
23-11-2022

Workshop Actualiteiten & dagelijkse praktijk Volmachten
30-11-2022

NVGA Academy "Workshop Actualiteiten en dagelijkse praktijk Volmachten"
30-11-2022

Het nieuwe pensioenstelsel - stappenplan voor de OR en de rol van de adviseur
01-12-2022

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomen
01-12-2022

Online PE sessie A-Actualiteiten 2022
08-12-2022

Drie jaar AVG boetes, wat zijn de lessons learned?
13-12-2022

Bijna vol!

Drie jaar AVG boetes: Wat zijn de lessons learned?
13-12-2022

Programma Uniforme Inrichting
13-12-2022

Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl