Het SAR aanbod voor Permanente Educatie
PE-Sessies, Masterclasses en Congressen


Filter  RPA  RMiA  RGA  NVGA Academy  SAR Academy  Alles tonenVol

Aansprakelijkheid en het verhalen van schade GEANNULEERD
11-10-2022

Vol

Innovatie en preventie in de energietransitie GEANNULEERD
11-10-2022

Informed Data Driven Insurance
11-10-2022

Vol

Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuiteit
12-10-2022

Bijna vol!

Stichting Salvage, asbest en zonnepanelenproblematiek
12-10-2022

Onderhandelen in de co=assurantiemarkt GEANNULEERD
13-10-2022

Bijna vol!

UvA Academy 'Klimaatrisico's'
13-10-2022

Vol

Product Oversight en Governance (POG) - Diepgang
17-10-2022

Vol

IT-risico's en informatiebeveiliging
17-10-2022

Vol

Klantbelang Centraal
17-10-2022

Bijna vol!

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
17-10-2022

Vol

Interne audits - implementatie in de praktijk
18-10-2022

Vol

Productveiligheid/ Product Compliance - systematiek, verplichtingen en relevantie
18-10-2022

Vol

De rol van de Gevolmachtigd Agent in de keten, veranderende dynamiek en kansen voor een duurzaam business model
18-10-2022

Vol

Programma Uniforme Inrichting
18-10-2022

Vol

Actualiteiten GA
20-10-2022

Valkuilen in besluitvorming en ondersteuning door AI
20-10-2022

Vol

Jurisprudentie - actualiteiten Verzekeringsrecht
20-10-2022

Onderhandelen in de co-assurantiemarkt
24-10-2022

Drie jaar AVG boetes: wat zijn de lessons learned?
24-10-2022

NVGA Academy 'Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten '
25-10-2022

NVGA Academy 'Pruduct Oversight & Governance (POG)
31-10-2022

Vol

Verzekerbaarheid bedrijfsschade - ontwikkelingen huidige markt
01-11-2022

Vol

Jurisprudentie - actualiteiten Verzekeringsrecht
10-11-2022

Bijna vol!

Samenwerkingsovereenkomst en juridische aspecten volmacht
10-11-2022

Bijna vol!

Product Oversight en Governance (POG) - Diepgang
10-11-2022

IT-risico's en informatiebeveiliging
10-11-2022

Vol

NVGA Academy Klantbelang Centraal
10-11-2022

Vol

Fraude
15-11-2022

Vol

A-Actualiteiten
15-11-2022

Vol

Informed Data Driven Insurance
22-11-2022

AVG en UAVG
23-11-2022

Samenwerkingsovereenkomst en poolovereenkomst in de praktijk
23-11-2022

Workshop Actualiteiten & dagelijkse praktijk Volmachten
30-11-2022

Programma Uniforme Inrichting
13-12-2022

Bijna vol!

Drie jaar AVG boetes: Wat zijn de lessons learned?
13-12-2022

Stichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl